Starta akvarium steg för steg


Att starta upp akvarium kan bli ett nöje där hemma både för stora och små. Innan du bestämmer dig för att ha akvarium hemma rekommenderar vi att du läser vidare vår starta akvarium steg-för-steg guide.

Starta akvarium – 3 faser

Det rekommenderas att du genomför följande steg när du ska starta akvarium.

1. Förberedelser

Placering akvarium

Det är viktigt med placeringen av ditt akvarium. Tänk på;

  • Akvarium ska inte placeras i direkt solljus då du vill undvika algbildning.
  • Fiskar gillar en lugn miljö så välj en plats där inte mycket folk passerar.
  • Placera akvariet på en jämn yta som tål mycket vikt. Räkna med 1,2 kg per 1 liter volym i akvariet.
  • Tänk på att placera det nära en elkontakt då vissa akvarietillbehör kräver det.

Göra rent akvariet

När du har packat upp akvariet bör du tvätta ur för att få det rent efter produktionen. Du ska enbart tvätta ur det med varmt vatten och en trasa som enbart används till akvariet.

Inreda akvarium

Inred akvarium med tillbehör innan du fyller det med vatten.

  • Sand till akvarium– minst 5 cm lager grus som ska sköljas av innan det läggs ner.
  • Pump och doppvärmare – Kräver en installation och ska kopplas in i ett senare steg i ett eluttag, men inte innan belysningen har kopplats in.
  • Inred med stenar, rötter och växter till akvarium. Det är till för att skapa en naturlig miljö för fiskarna där de ska känna sig insynsskyddade och trygga.

2. Starta igång akvarium

1. Fyll med vatten

Fyll enbart upp till hälften av akvariets yta i första steget. Därefter fyller du upp resten av vattnet efter att belysningen är inkopplad.

2. Vattenkvalité

Det är viktigt att det är rätt vattenkvalité vad gäller temperatur, ph-värde och salthalt. Det finns specifika medel att köpa i zoo-butiker som är bra att ha vid uppstarten för att få ett optimalt vatten för fiskarna. Medlen anpassar vattenkvalitén så det passar de flesta fiskar.

3. Belysning

Koppla in belysningen i ett eluttag och sätt gärna den på timer för att fiskarna ska få en jämn dygnsrytm med ljus. Normal belysningstid borde vara runt 8–10 timmar om dygnet. Du ska även koppla in doppvärmaren och pumpen i detta steg.

4. Vattenberedning och igångsättning

Addera vattenberedningsmedel som bland annat neutraliserar klor och tungmetaller i vattnet. När alla tillbehör med eluttag är igångsatta och locket är på akvariet ska du låta det stå i några dagar.

Viktigt! du ska inte placera i fiskar i akvariet direkt utan vänta några dagar för optimal etablering.

5. Placera fiskar

Placera inte många fiskar i akvariet samtidigt då det kan chocka bakteriekulturen och kan förstöra levnadsmiljön för fiskarna. Börja med några få arter, gärna algätare, och avvakta några veckor innan du etablerar fler fiskar.

Färgglatt litet akvarium med små fiskar och gröna alger.

3. Underhåll

Matning

Mata en gång per dag med torrfoder och flingfoder anpassat för fiskar. Vanligt nybörjarmisstag är att övergöda fiskar, och att de inte hinner äta upp all mat. Då samlas all överbliven mat på botten och kan leda till algblomning. Mata hellre lite och ofta för att undvika detta.

Rengöring

Rengöring ska ske minst 1 gång varannan vecka. Om det inte rengörs regelbundet kan det leda till algbildning, sjukdomar och i värsta fall förgiftning och död. Du ska byta vatten (oftast en tredjedel av vattnet räcker) och rengör tillbehören. Läs mer om tips kring att rengöra akvarium hos Cyberzoo.se.

Byta ut delar

Du kommer att behöva byta ut tillbehör och inredning efter ett tag. Fråga zoo-butiken om råd när du ska rengöra akvariet och plantera växter i akvariet på nytt.

Akvarium storlek

Det finns många olika akvarium storlekar och det kan vara svårt att veta vilken variant du ska börja med. Valet av storlek kommer även påverka valet av fiskar, inredning och andra tillbehör till akvariet. Den vanligaste varianten av ett akvarium är en rektangulär form gjord av glas.

Akvarium- storlekar och mått

Akvarium storleken mäts i antalet liter det rymmer. Många återförsäljare av akvarium brukar även anvisa mått i cm för att du ska få en uppfattning på hur stor yta du behöver för det.

Volym Antal cm
12 liter 20 cm
40 liter 32 cm
60 liter 37 cm
80 liter 50 cm
160 liter 100 cm
350 liter 121 cm
500 liter 200 cm

Stora akvarium

Stora akvarium kan räknas från 40 liter och upp emot 500 och 720 liter och kan täcka stora ytor. Ett större akvarium kan rymma fler fiskar, det säger sig självt, men bra att tänka på är att mixa lågt- och högt simmande fiskarter som kan varvas i vattnet för att undvika att det blir trångbott för fiskarna.

Akvarium 500 liter – rekommenderat mått

Enligt många som skriver på forum kring uppstart av akvarium är det rekommenderat att skaffa ett akvarium på 500 liter. Då får du ett stort akvarium att fylla ditt hem med. Det blir en snygg inredningsdetalj och du har stor möjlighet att kunna ha flera fiskarter som passar ihop. Ett tips är att köpa ett begagnat akvarium då du även har möjlighet att kunna köpa till alla tillbehör för ett rimligt pris. En sida du kan hitta begagnade akvarium på är Tradera.

Man som matar fiskar med mat från burk i litet akvarium.

Små akvarium

Det finns små akvarium som kan vara runt 10–40 liter. Enligt Jordbruksverket bör inte ett akvarium vara mindre än 40 liter för att fiskarna ska vara välmående och trivas. Beroende på hur många fiskar du ska ha är det avgörande för hur litet akvarium du kan ha. Något som många inte tänker på vid köp av nya fiskar är att de kommer att växa med tiden. Detta bör du ha med i beräkningen när du ska köpa fiskarna och hur stor yta du har i akvariet.

Det finns även mindre akvarium som brukar kallas för nanoakvarium. Du kan läsa mer i denna artikel från Vi i villa om vad nanoakvarium innebär och hur många fiskar som ryms i samma akvarium. I artikeln nämns det att i ett 40 liters akvarium får du plats med ca 6–8 fiskar beroende på art och beteende.

Mer om fiskar

Läs vår artikel om världens största sötvattensfisk och lär dig mer om Sveriges största fisk och annan intressant fakta.