Vad är solen?


Solen är en stjärna som befinner sig i centrum av vårt solsystem. Den brukar beskrivas som en medelstor stjärna men samtidigt utgör den mer än 99 % av vårt solsystems massa. Solens strålar gör att det skapas energi i form av ljus och värme som når jorden.

Solen är betydligt större än jorden till ytan. Den klassiska jämförelsen brukar vara att om solen hade varit så stor som en basketboll hade jorden varit lika stor som ett knappnålshuvud. En annan häpnadsväckande jämförelse är att det skulle få plats ca 1 miljon jordklot i solen till ytan mätt.

4 fakta om solen

Solens temperatur

Solens temperatur kan uppnå 15 miljoner C° i innerkärnan av solen. Solens yttemperatur har uppmätta temperaturer på ca 6000 C°.

Solens värme

Solens värmestrålar når jordklotet på ca 8 min.

Solens atmosfär

Atmosfären delas upp i olika nivåer då solen har olika beståndsdelar. Det går i inbördes ordning: fotosfär, kromosfär, strålningszon och konvektionszon.

Solens radie

Solens radie är ca 700 000 km.

Bilder på solen